नोंदणी करा
  • विद्यार्थी वार्षिक सर्वसाधारण सदस्य नोंदणी - १०४/-
  • विद्यार्थी वार्षिक स्वयंसेवक पदाधिकारी नोंदणी - ५००/-
  • युवक वार्षिक सर्वसाधारण सदस्य नोंदणी - ५००/-
  • युवक स्वयंसेवक पदाधिकारी वार्षिक नोंदणी - २३००/-
  • युवती वार्षिक सर्वसाधारण सदस्य नोंदणी - ५००/-
  • युवती स्वयंसेवक पदाधिकारी वार्षिक नोंदणी - २३००/-
  • आजीवन स्वयंसेवक सदस्य नोंदणी - १०,४००/-

  नाव - AGRICULTURE GRADUATE'S ASSOCIATION

  बँकेचे नाव - आयसीआयसीआय

  खाते क्रमांक. - ०००५०१०५८५३१

  शाखेचे नाव - बंड गार्डन रोड, पुणे.

  आयएफएससी कोड - ICIC००००००५

  महत्वाची टीप : आलेली नोंदणी रक्कम हि देणगी रक्कम म्हणुन स्वीकारली जाते,त्या देणगी रुपी रकमेतून नोंदणी केलेल्या स्वयंसेवकांना संघटनेची/संस्थेची जबाबदारी अथवा पदं दिली जातात. पदांसाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेतले जात नाही. संस्थेमध्ये येणारे कोणतेही शुल्क देणगी म्हणूनच स्वीकारले जाते व कोणताही व्यवहार संस्थेच्या खात्यावरच होत. रोख स्वरुपात होत नाही. आणि दरवर्षी याचे लेखा परीक्षण शासनाला जमा केले जाते व संस्था शासनाला कर देखील जमा करेल.