मुख्य नोंदणीकृत कार्यालय

गणेश - २, फ्लॅट -३, विश्वेश्वर मंदिराजवळ, बिजलीनगर, चिंचवड, पुणे - ४११०३३.

७०३०७१३७१३

विभागीय कार्यालय,पुणे

कृषि पदवीधर संघटना कार्यालय, फ्लॅट ७, लेन ३, कर्नाटक बँकेजवळ, डी मार्ट मागे, बाणेर पुणे ४५.

७०३०७१३७१३

ई-मेल

agrigraduatesassociation@gmail.com

संपर्क साधा

अधिक माहितीसाठी आमच्याशी संपर्क साधा.